Behandlingsforløp

Første besøket

I det første besøket hos oss ser vi over tennene og bittet, og blir bedre kjent med pasienten. Sammen ser vi på de forskjellige behandlingsløsningene vi kan tilby. Pasienter er forskjellige og har forskjellige ønsker og behov. Vi tar også oversiktsrøntgen og profilrøntgen denne dagen. Har man fått en henvisning fra tannlege eller tannpleier, må denne medbringes, og er man under 18 år, må foresatte være med.

Vi setter aldri på reguleringen ved første besøk, men vi lager en behandlingsplan og inngår en avtale med pasienten.

Digitale modeller med scanning av tenner og bitt,  har i stor grad erstattet de gamle gipsmodellene.

Andre besøket

Ofte settes reguleringen på ved dette besøket, deretter følger kontroller med 6-8 ukers intervaller. Her legger vi til rette for at pasienten kan komme alene til kontroll om dette er ønskelig. Vi forsøker i de påfølgende kontroller og informere pasientene om hva som er gjort og hva som skjer videre. Det er veldig viktig at man følger de instruksjoner som blir gitt rundt strikkbruk og renhold, for å oppnå det ønskede sluttresultatet.

Etter at reguleringen er fjernet

Når reguleringen skal fjernes må bittet og tennene stabiliseres med streng på baksiden av fronttennene. Disse strengene synes ikke og bør bli værende i minimum 5 år eller så lenge som mulig.

Etter at reguleringen er fjernet bør du ta kontakt med din tannlege for rutinesjekk. Vi kaller inn til én kontroll hvor vi sjekker  at tannstillingen er stabil og at strengen sitter fast.