Honorarer/Refusjon

Pasienten må i de aller fleste tilfeller påregne egenbetaling. Prissystemet er komplisert da refusjonene følger priser fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Disse takstene følger ikke den generelle prisutviklingen i samfunnet. De fleste reguleringstannleger arbeider som selvstendig næringsdrivende og følger derfor prisutviklingen i samfunnet forøvrig, i tillegg er det fri prissetting (markedsstyrt) av tannhelsetjenester. De siste årene har myndighetene blitt hengende 5-6 % etter i justeringene med trygdetakstene (tannreguleringstakstene). Noen trygdetakster har i tillegg gått ned (negativ utvikling) med de følger at egenbetalingen til pasienten øker.

20-års grense

For å få støtte fra HELFO til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det kalenderåret pasienten fyller 20 år.

Størrelsen på støtten varierer fra 40 til 100 % av offentlig honorar, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er.
De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i:

  • Gr. A: 100 % refusjon
  • Gr. B: 75 % refusjon (90 % med søskenmoderasjon)
  • Gr. C: 40 % refusjon (60 % med søskenmoderasjon)
  • Gr. D: Ingen refusjon, pasientene her ansees å ha et avvik av lettere estetisk art. Behandling kan utføres, men da må alt betales av egen lomme uten støtte fra HELFO

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering får man, fra og med barn nummer to, søskenmoderasjon. I Gr. B økes refusjonen fra 75 til 90 %, i Gr. C fra 40 til 60 %.

Utregning av refusjonen

HELFO regner ut refusjonen til pasienten på grunnlag av offentlige takster for tannbehandling fastsatt av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Våre priser ligger 15-20% over de offentlige takstene, og det blir derfor et mellomlegg som pasienten må dekke selv. Dette er vanlig både ved offentlige og private tannklinikker.

Kjeveortopedisk behandlingPris
Undersøkelse hos spesialistkr 625
Oversiktsrøntgenbilde (OPG)kr 575
Profilrøntgenbilde (CEPH)kr 585
Innledende behandling med avtagbar kjeveortopedisk reguleringkr 7 000–14 000
Behandling med fast regulering i en kjevekr 20 000–30 000
Behandling med fast regulering i begge kjever
– Middels
– Komplisert

kr 20 000–30 000
kr 30 000–40 000
Behandling med fast regulering på innsiden (lingualbehandling)
– Incognito pr. kjeve
– Incognito i begge kjevene

kr 25 000–40 000
kr 60 000–80 000

Ved første konsultasjon blir det gitt ett individuelt prisoverslag.

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
  • Medfødt manglende tannanlegg, hvor lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller erstattes med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (Helsedirektoratet har en oversikt over slike sykdommer)
  • Pasienter som har vært utsatt for traume/tannskade, som skal eller kan behandles i kombinasjon med tannerstatning(er)
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom)
  • Direkte oppgjør til tannlegen

HELFO utbetaler pasientens refusjon direkte til oss siden vår klinikk har direkteoppgjør med HELFO. Pasient/foresatte betaler derfor kun egenandelen til oss.