Honorarer/Refusjon

Pasienten må i de aller fleste tilfeller påregne egenbetaling. Beløpene på refusjonen fastsettes av Helse-og Omsorgsdepartementet. (HOD) De siste årene har refusjonstakstene gått ned. Dette har ført til økt egenandel for pasientene.

20-års grense

For å få støtte fra HELFO til tannregulering må behandlingen være påbegynt innen utgangen av det kalenderåret pasienten fyller 20 år.

Størrelsen på støtten varierer fra 40 til 100 % av offentlig honorar, og er avhengig av hvor alvorlig bittfeilen er.
De forskjellige bittfeilene er listet opp på trygdeskjemaet, og er delt inn i:

  • Gr. A: 100 % refusjon
  • Gr. B: 75 % refusjon (90 % med søskenmoderasjon)
  • Gr. C: 40 % refusjon (60 % med søskenmoderasjon)
  • Gr. D: Ingen refusjon, pasientene her ansees å ha et avvik av lettere estetisk art. Behandling kan utføres, men da må alt betales av egen lomme uten støtte fra HELFO

Søskenmoderasjon

Dersom flere søsken trenger regulering får man, fra og med barn nummer to, søskenmoderasjon. I Gr. B økes refusjonen fra 75 til 90 %, i Gr. C fra 40 til 60 %.

Kjeveortopedisk behandlingPris
Undersøkelse hos spesialist inkl. OPGkr 650
Profilrøntgenbilde (CEPH)kr 585
Innledende behandling med avtagbar kjeveortopedisk reguleringkr 7 000–14 000
Behandling med fast regulering i en kjevekr 20 000–30 000
Behandling med fast regulering i begge kjever
– Middels
– Komplisert
kr 20 000–30 000
kr 30 000–40 000
Behandling med fast regulering på innsiden (lingualbehandling)
– Incognito pr. kjeve
– Incognito i begge kjevene
kr 25 000–40 000
kr 60 000–80 000

Ved første konsultasjon blir det gitt ett individuelt prisoverslag.

I noen tilfeller kan voksne også få støtte til tannregulering:

  • Bittfeilen er så alvorlig at det kreves både tannregulering og kjevekirurgi
  • Medfødt manglende tannanlegg, hvor lukene i tannrekken skal lukkes kjeveortopedisk, eller erstattes med broer / implantater som krever kjeveortopedisk forbehandling
  • Pasienter med spesielle sykdommer som gir rett til gratis tannbehandling (Helsedirektoratet har en oversikt over slike sykdommer)
  • Pasienter som har vært utsatt for traume/tannskade, som skal eller kan behandles i kombinasjon med tannerstatning(er)
  • Pasienter med marginal periodontitt (tannkjøttssykdom)
  • Direkte oppgjør til tannlegen

HELFO utbetaler pasientens refusjon direkte til oss siden vår klinikk har direkteoppgjør med HELFO. Pasient/foresatte betaler derfor kun egenandelen til oss.